Oferta przygotowana przez nasze biuro obejmuje między innymi usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czym dokładnie jest tego rodzaju dokument i jakie podmioty muszą go posiadać? Księgę rachunkową poniekąd definiuje jej nazwa. Jest to bowiem system rejestracji finansów przepływających przez przedsiębiorstwo. Dokumentowana jest w nim zatem każda transakcja zawierana przez firmę. Obejmuje ona zatem nie tylko wpływy oraz rozchody związane ze sprzedażą lub zakupem towarów i usług, ale także koszty związane między innymi z:

  • wynajmem nieruchomości,
  • zatrudnianiem pracowników,
  • leasingiem samochodów służbowych.

Jeśli chodzi o podmioty korzystające z ksiąg rachunkowych to w odróżnieniu od prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów, robią to firmy będące na tzw. pełnej księgowości. Jeśli zatem są Państwo zainteresowani świadczoną przez nas usługą, zapraszamy do kontaktu.

 

Elementy księgi rachunkowej

Każda księga rachunkowa składa się z pięciu elementów. Poszczególne części służą do wprowadzania różnego rodzaju operacji. Omawiany dokument tworzą zatem:

  • dziennik - zamieszczane są w nim chronologicznie wszystkie operacje gospodarcze,
  • konta księgi głównej - w odróżnieniu od dziennika, wpisy nie są w tej części wprowadzane chronologicznie, a systematycznie,
  • konta ksiąg pomocniczych - stanowią one wyszczególnienie zapisów księgi głównej,
  • bilans próbny - pozwala na weryfikację zapisów zawartych w dzienniku oraz księdze głównej,
  • inwentarz - wykaz składników aktywów i pasywów, potwierdzony przeprowadzoną inwentaryzacją.